Štitimo vaše podatke

Podaci koje prikupljamo

Pasat d.o.o veoma pažljivo, u skladu sa GDPR-om (Uredba EU 2016/679) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS, rukuje vašim ličnim podacima koje prikupljamo od vas.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

Podaci koje prikupljamo su isključivo oni koje vi dostavljate i neophodni su u svrhu pružanja naše usluge. Prikupljamo samo neophodne podatke i čuvamo ih onoliko koliko je potrebno u svrhu pružanja usluge, ili koliko dugo to zakon koji se odnosi na poslovanje u vezi usluge koju vam pružamo, nalaže.

Vaše lične podatke koje ste nam dostavili ne prodajemo i ne iznajmljujemo.

Takođe, vaše lične podatke ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim licima na raspolaganje bez vašeg pristanka.

Pasat d.o.o. kao trgovac je po Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) ovlašćen da prikuplja podatke o svojim kupcima. Vaši podaci su nam neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine, radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate, prijema i rešavanja reklamacija.

Pasat d.o.o. prikuplja sledeće podatke od vas:

Putem kontakt formulara

  • Ime i prezime
  • Naziv preduzeća
  • Email adresa
  • Adresa
  • Broj telefona

Način na koji možete da izvršite uvid, dobijete kopiju podataka koje smo prikupili, ispravite, ili potpuno izbrišete Vaše lične podatke

Korisnik ima pravo da zahteva i dobije potpunu informaciju o svojim ličnim podacima koje Pasat d.o.o. prikuplja, obrađuje i skladišti, što će Pasat d.o.o. i učiniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mesec dana od trenutka prijema zahteva.

Takođe, imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate, ili obrišete podatke koje u vezi sa vama, a čuva ih Pasat d.o.o. ukoliko su po vašem mišljenju zastareli ili netačni, a ne postoji neka zakonska osnova koja se kosi sa vašim zahtevom. U tu svrhu dovoljno je da izmene pošaljete zahtev na našu email adresu privatnost@pasat.rs

Vi kao posetilac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Ukoliko odlučite da povučete saglasnost, vaši podaci se neće vise obrađivati i biće izbrisani iz naše zbirke podataka registrovanih korisnika. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete poruku na našu email adresu privatnost@pasat.rs

Internet sajt može sadržati linkove do drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Pasat d.o.o. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Pasat d.o.o ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Pasat d.o.o ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Pasat d.o.o.

Pasat d.o.o zadržava pravo promene ove Politike privatnosti u bilo kom trenutku, bez slanja obaveštenja klijentima, te vas stoga molimo da povremeno proverite našu Politiku privatnosti, koja je dostupna na našem sajtu.